Vattenståndet i Mälaren är ovanligt högt, och nu måste vatten för första gången släppas ut genom byggarbetsplatsen vid Slussen.

883

Besök Västerås, Mälaren hos Svenska Gästhamnar. Välordnad gästhamn med modern serviceanläggning. Hamnen är placerad i Lögarängshamnens östra del invid Svartåns utlopp.

Håll koll på väder och vind. Senaste timme för timme och Onsdag 28 april. Yttemp. Ström. Vågor. Vattenstånd.

  1. Betalning via bankgiro hur lång tid
  2. Kungsgatan 27

Här hittar du vattenståndsstatistik för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. Statistiken är baserad på mätdata och omfattar min-, medel- och maxvärden på månads- och årsbasis. Statistiken är beräknad över den tid vilken sjön varit reglerad och tidsperioden varierar därmed för de olika sjöarna. Mälarens vattenstånd ligger normalt ca 50 cm över Saltsjöns medelvattenyta. Vattenståndet i Mälaren kan hastigt och tillfälligt förändras. Hårda vindar kan få vattenståndet att snabbt sjunka mer än en decimeter i ena ändan av sjön, samtidigt som det stiger i den andra. Vattenarealen är 1 072 km², vilket bara är en femtedel av Vänerns men trots detta har de båda sjöarna ungefär lika lång strandlinje.

extremt högt vattenstånd i februari och rekordlåg nederbörd i december. Vinter (januari till februari) Året började kallt och upp till 30 cm snö täckte marken i Uppsala (figur 2). From den 10 januari blev det dock plusgrader och snön började smälta. Först den 23 januari blev det minusgrader rund om Mälaren igen.

Väder och vattenstånd Väderåret 2007 var avvikande varmt sett över årets samtliga månader (figur A). Det återspeglas också i avvikande låg nederbörd för de flesta månader utom First Camp Västerås-Mälaren tycker att Hund + Camping klingar bra ihop och vill att du som äger en hund ska kunna ta med den när du besöker deras campingplats. Hos dem har du närhet till fina hundbadplatser vid Mälarens strand och med en naturskön omgivning och stora grönområden får din hund stor yta att leka och springa på. Mälaren Regionalt Mälaren Lokalt Saltsjön Bebyggelse och infrastruktur Vattenstånd X X Vattenkraftverk Vattenstånd X För sjöfart och hamnar finns en separat utredning (Tyréns, 2011-12-21a) och konsekvenser för dessa redovisas därmed inte i detta dokument.

Här har hög- och lågvattenmärken blivit inristade som visar Mälarens tidigare vattenstånd. Enligt hörsägen låg det ett skeppsvarv här på 1600-talet där regalskeppet Vasas syster Riksnyckeln lär ha byggts. 7. Nya hagen är ekoparkens enda riktiga enebacke. Enen växer långsamt och kan bli uppemot 1000 år gammal. 8.

Vattenstånd mälaren västerås

I går låg Mälaren 39 centimeter över medelvattenståndet. 56 centimeter är högsta tillåtna gräns. Då översvämmas låglänta ställen. Fram till 1893 och 1894 levererade Svartån sitt vatten till Mälaren genom två grenar. Huvudströmfåran heter ju Svartån, den andra heter eller hette Lillån.

Det motsvarar 4.10 i Mälarens höjdsystem.
Dator stresstest

Vattenstånd mälaren västerås

Syftet med regleringen är att förhindra översvämning, att höja lågvattenstånden till gagn för sjöfarten och att Mälaren (2 km) Adelsö (6 km) Adelsögården - Östra Adelsö (7 km) Härjarö (7 km) Björkö - Birka (11 km) Selaön (11 km) Stallarholmen (12 km) Stallarholmen sjömack (12 km) Färingsö (13 km) Slandökalv (15 km) Karlskärs båtklubb (15 km) Ekerö - Rastaholmen (18 km) Mariefred (19 km) Törnbyviken (19 km) Helgö (21 km) Kungsängen (22 km) Kolarudd (27 km) 2021-04-16 Mälarens vattenstånd regleras idag av totalt åtta dämmen och utloppet. Vattenståndet tillåts idag variera med 0,7 m. Noterbart är att i en så stor sjö som Mälaren spelar skillnader i landhöjning mellan den norra och södra delen en viss roll för sjöns utveckling. Just nu har SMHI utfärdat en klass 1-varning på vattenståndet i Mälaren. I Västerås är vattnet 39 centimeter över normalvattenståndet och det märks längs strandlinjen.

Detta kommer att ske redan år 2050.
Aldrig jobbat

Vattenstånd mälaren västerås avstalld bil till besiktning
samsung hr email id
euro i kronor
jämför räntor bolån
checklista husköp

8 timmar sedan · Faunapassagen kommer kosta 38 miljoner kronor. Kostnaden för tekniska nämnden är lite drygt 8 miljoner. 28,5 miljoner kommer från miljöskuldsmedel som avsatts av Västerås stad centralt för att rätta till miljöproblem som man tidigare orsakat, resten EU-bidrag. Faunapassagen är en del av EU-projektet LIFE IP Rich waters.

Denna rapport redovisar en sammanfattning av resultaten från dessa undersökningar. Väder och vattenstånd Väderåret 2008 började med två avvikande varma månader med stor nederbörd och högt vattenstånd. Därefter följde flera månader med låg nederbörd i avvikande högt vattenstånd de tre första måna-derna pga den kraftiga nederbörden i januari. Sedan börjar de torra förhållandena påverka som ger ett vattenstånd något lägre än det ”normala” resten av året. Man kan fundera om detta kan vara en allmän tendens för Mälaren som effekt av mer storskalig klimatpåverkan. Mälaren Regionalt Mälaren Lokalt Saltsjön Bebyggelse och infrastruktur Vattenstånd X X Vattenkraftverk Vattenstånd X För sjöfart och hamnar finns en separat utredning (Tyréns, 2011-12-21a) och konsekvenser för dessa redovisas därmed inte i detta dokument. Isen har lagts sig på en del av Mälaren.

Vattenstånd i Mälaren/Västerås. Vattenståndet i Mälaren Mälarens höjdsystem = Sjökortets ref-nivå = 4,10 m över V slusströskeln i KarlJohan-slussen = 0,78 m i RH2000 = 0,26 m i RH00. Mälarens medelnivå = 4,17 Mälarens normalvattenstånd = regleringsnivå = 4,1 Den stora vattenmängden gör nu att Mälarens vattenstånd börjar nå kritiska nivåer.

7.

Det motsvarar 4.10 i … Vattenståndet i Mälaren. Mälarens höjdsystem = Sjökortets ref-nivå = 4,10 m över V slusströskeln i KarlJohan-slussen = 0,78 m i RH2000 = 0,26 m i RH00. Mälarens medelnivå = 4,17. Mälarens normalvattenstånd = regleringsnivå = 4,14.